Legenda: PN – Postawa neutralna, PW – Postawa do walki

POZIOM ŻÓŁTY
A. Pady i przewroty

 1. przewrót w przód przez prawe ramię
 2. przewrót w tył przez lewe ramię
 3. pad w przód z amortyzacją na dłoniach
 4. pad w tył
 5. pad w bok
 6. wstawanie w przód i w tył

B. Postawy do walki

 1. klasyczna postawa do walki
 2. poruszanie się w klasycznej postawie do walki we wszystkich kierunkach
 3. boczna postawa do walki

C. Ciosy proste

 1. z PN i PW Lewy prosty w podbródek
 2. z PN i PW Prawy prosty w podbródek
 3. z PW Cios sierpowy
 4. z PW Cios „hakiem”
 5. z PW Niski lewy i prawy prosty
 6. z PW Lewy i prawy prosty w obronie (w reakcji na ruch napastnika w przód)
 7. kombinacje ciosów
 8. W PW wszystkie ciosy z poruszaniem się w 4 podstawowych kierunkach

D. Ciosy łokciem

 1. okrężne uderzenie w przód
 2. uderzenie w bok (z krokiem)
 3. proste uderzenie w bok
 4. okrężne uderzenie w tył
 5. niskie uderzenie w tył
 6. pionowe uderzenia: w tył, w przód, w dół

E. Różne rodzaje ciosów

 1. cios wyprostowanymi palcami
 2. ciosy pięścią „młotem”
 3. cios głową
 4. stopowanie napastnika ciosem nasadą dłoni i wyprostowanymi palcami

F. Kopnięcia

 1. kopnięcie proste w przód
 2. kopnięcie okrężne
 3. kopnięcie boczne
 4. kopnięcie proste w tył
 5. kopnięcia kolanem: proste i okrężne
 6. Wszystkie kopnięcia wykonuje się z postawy neutralnej i z postawy do walki
 7. Z PN kopnięcie proste w przód wykonuje się też w wersji z krokiem w przód na jedno tempo

G. Walka z cieniem

Poruszanie się w postawie do walki i zadawanie ciosów i kopnięć

H. Obrony wewnętrzne przed ciosami prostymi i kopnięciami:

 1. Z postawy neutralnej (PN):

1) obrona wewnętrzna dłonią z unikiem tułowiem w tył i kontratak kopnięciem

2) obrona wewnętrzna dłonią z ruchem ukośnie w przód i dociśnięciem atakującej ręki do tułowia napastnika i kontratakiem

3)  obrona wewnętrzna „symultaniczna”

2. Z postawy do walki (PW): obrony z PN a ponadto:

1)   obrona przed lewym prostym: blok zewnętrzny prawą ręką „z nakryciem” i kontratak lewym prostym (pięść pionowo)

2)   obrona przed prawym prostym: blok zewnętrzny lewą ręką „z nakryciem” i kontratak prawym prostym (pięść pionowo)

3)   obrona przed niskim lewym prostym lub kopnięciem frontalnym w tułów: blok wewnętrzny prawym przedramieniem i kontratak

4)   obrona przed niskim prawym prostym lub kopnięciem frontalnym w tułów: blok wewnętrzny lewym przedramieniem i kontratak

5)   obrona przed niskim lewym lub prawym kopnięciem frontalnym (w piszczel, kolano lub na strefę krocza): obrona wewnętrzna lewą nogą i kontratak

6)   obrona przed niskim prawym kopnięciem frontalnym (w piszczel, kolano lub na strefę krocza): obrona lewą lub prawą stopą i kontratak

Wszystkie podstawowe obrony przed ciosami i kopnięciami w układzie „z góry w dół”

I. Obrony przed low kick

 1. unik w tył
 2. blok ugiętą i uniesioną nogą
 3. „sztywny” blok z nogą na podłożu
 4. kontratak wyprzedzający „wejściem” w napastnika
 5. kopnięcie wyprzedzające nogą wykroczną

J. Obrona zewnętrzna przed ciosami

 1. z postawy neutralnej – obrona 360°
 2. z postawy neutralnej – obrona 360° i równoczesny kontratak

K. Proste kombinacje ciosów i kopnięć

 1. kombinacja dwóch ciosów
 2. cios i kopnięcie przeciwną nogą

L. Obrony przed duszeniem dłońmi z przodu

 1. zerwanie oburącz rąk napastnika i kontratak kopnięciem kolanem
 2. zerwanie jednorącz ręki napastnika i kontratak drugą ręką
 3. stopowanie napastnika ciosem nasadą ręki lub wyprostowanymi palcami w początkowej fazie ataku

M. Obrony przed duszeniem dłońmi z tyłu

 1. zerwanie oburącz rąk napastnika i kopnięcie w tył
 2. zerwanie oburącz rąk napastnika z krokiem ukośnie w tył i ciosem dłonią w strefę krocza i łokciem w brodę
 3. obrona przed duszeniem dłońmi z boku: zerwanie jednorącz ręki napastnika z równoczesnym kontratakiem drugą ręką w krocze i ciosem łokciem w brodę

N. Obrona przed duszeniem pod pachą tzw. krawatem

O. Wykorzystanie przedmiotów podręcznych w samoobronie

A. Pady i przewroty

 1. przewrót w przód przez lewe ramię
 2. pad w tył z przewrotem przez prawe ramię
 3. pad w tył z wysokości
 4. pad w tył łączony z przewrotem w przód  (błąd)
 5. pad w bok z wysokości

B. Łączony przewrót w przód i w tył

C. Inne rodzaje uderzeń

 1. cios pięścią po obrocie (tzw. backfist)
 2. cios prosty odwróconą pięścią

D. Kopnięcia

 1. kopnięcie obronne w przód
 2. kopnięcie w tył prostą nogą („hakiem”)

Wszystkie nauczone kopnięcia wykonywane w miejscu i ze skróceniem dystansu do napastnika.
Wszystkie nauczone kopnięcia wykonywane z poślizgiem na nodze podporowej.

E. Obrony wewnętrzne przed ciosami prostymi z PW
Z postawy do walki:

 1. obrona przed prawym prostym: blok wewnętrzny lewą dłonią z równoczesnym kontratakiem ciosem w tułów
 2. obrona przed lewym prostym: blok wewnętrzny lewym przedramieniem („po przekątnej”) i kontratak przedramieniem (lub odwróconą pięścią) broniącej ręki
 3. obrona przed lewym lub prawym ciosem prostym: blok zewnętrzny i kontratak tą samą ręką

F. Obrony zewnętrzne przed ciosami

 1. obrona 360° przed ciosem sierpowym
 2. obrony zewnętrzne przed ciosami prostymi wykonywane z bocznej postawy do walki:
  1. „krótka” (jedna z 3)
  2. „długa” (jedna z 3)
  3. obrona nr 4
  4. obrona nr 5

G. Obrony przed kopnięciem prostym w przód

 1. Z postawy neutralnej:
  1. obrona wewnętrzna z ruchem w przód i kontratak (blok wewnętrzną lub zewnętrzną powierzchnią przedramienia z wyprostowanymi palcami lub z pięścią)
  2. obrona zewnętrzna „blokiem zintegrowanym” i kontratak
 2. Z postawy do walki:
  1. obrona zewnętrzna z zejściem ukośnie w przód i kontratak
  2. obrona zewnętrzna „blokiem zintegrowanym” i kontratak
  3. przed wysokim kopnięciem: obrona wewnętrzna lewą ręką i kontratak

H. Zejścia z linii ataku i uniki przed atakami napastnika

 1. unik w tył z kontratakiem kopnięciem
 2. uniki tułowiem w bok z równoczesnym kontratakiem lewym ( przy uniku w prawo ) lub prawym (przy uniku w lewo) prostym
 3. z poruszaniem się w PW – zejścia z linii ataku ze zmianą kierunku i dystansu do napastnika

I. Uwalnianie się z chwytu za ręce

 1. jednorącz za nadgarstek (po tej samej stronie i po przekątnej)
 2. dwóch rąk (trzymanych wysoko i nisko)
 3. podwójny chwyt za nadgarstek

J. Obrony przed duszeniem z przodu i z tyłu (napastnik pcha)

 1. obrona „obrotowa” przed duszeniem z przodu
 2. obrona „obrotowa” przed duszeniem z tyłu
 3. obrona przed duszeniem z tyłu (napastnik ciągnie) zakończona dźwignią nadgarstkową

K. Obrony przed duszeniem przedramieniem z tyłu

 1. zerwanie oburącz ramion napastnika z kontratakiem i obezwładnieniem

L. Obrony przed „gilotyną”

A. Pady i przewroty

 1. przewrót w przód z zaznaczeniem fazy lotu
 2. przewrót w przód zakończony postawą do walki w pozycji leżącej
 3. pad w bok z przewrotem

B. Kopnięcia

 1. kopnięcie zewnętrzne po łuku
 2. kopnięcie wewnętrzne po łuku
 3. kopnięcie okrężne odwrotne
 4. kopnięcie z przeskokiem w tył
 5. kopnięcie nożycowe
 6. kopnięcia obrotowe:
 • „hakiem” w tył
 • proste w tył
 • okrężne w tył
 • boczne w tył

C. Obrony ciosami przed atakiem ciosem prostym

 1. Z postawy do walki:
 • obrona (tylko przed prawym prostym): blok zewnętrzny lewym ramieniem pod atakującą ręką napastnika zakończony ciosem
 • obrona(przed lewym i prawym prostym): blok wewnętrzny ramieniem nad atakującą ręką napastnika zakończony ciosem
 • obrona przed niskimi ciosami prostymi: blok zewnętrzny dłonią z zejściem w bok i kontratak

D. Obrony przed kombinacją dwóch ciosów prostych

 1. dwie obrony wewnętrzne z unikiem w tył i kontratak ciosem lub kopnięciem
 2. unik w tył przed pierwszym atakiem i obrona zewnętrzna „z nakryciem” przed drugim ciosem z równoczesnym kontratakiem prawym prostym

E. Obrony przed kopnięciem prostym w przód

 1. Z postawy neutralnej i postawy do walki:
 • obrona wewnętrzna nawróconym przedramieniem (pięść zaciśnięta) z ruchem w przód i kontratak

2. Z postawy neutralnej i postawy do walki:

 • przeskok z zejściem z linii ataku i równoczesnym kopnięciem w strefę krocza
 • zejście z linii ataku z równoczesnym ciosem prostym i kontratak

F. Obrony przed wysokim kopnięciem okrężnym

 1. blok zewnętrzny przedramieniem z kopnięciem w strefę krocza
 2. jw. z zejściem z linii ataku
 3. podwójny blok przedramionami z zejściem z linii ataku i kontratak

G. Obrony przed obchwytem z przodu

 1. gdy ramiona są obchwycone
 2. gdy ramiona są wolne:
 • działanie na nos napastnika
 • działanie na oczy napastnika
 • chwyt za włosy i dźwignia na kręgosłup szyjny

3. gdy ramiona są wolne a chwyt założony jest nisko:

 • Kontratak ciosami łokciem z góry i „ucieczka” biodrami
 • chwyt za włosy i dźwignia
 • obrona przed „wejściem” w nogi
 • gdy napastnik unosi do góry

H. Obrony przed obchwytem z tyłu

 1. gdy ramiona są obchwycone
 2. gdy ramiona są wolne
 3. gdy napastnik unosi do góry

I. Uwalnianie się z chwytu za włosy

 1. gdy napastnik ciągnie za włosy z przodu
 2. gdy napastnik ciągnie za włosy z boku
 3. gdy napastnik trzyma za włosy z boku i ciągnie w tył

J. Uwalnianie się z dosiadu z przyciskaniem rąk do podłoża

 1. zrzucenie napastnika ruchem bioder i kontratak

K. Obrony przed duszeniem oburącz z dosiadu:

 1. zerwanie chwytu i kontratak w oczy
 2. zerwanie chwytu i zrzucenie napastnika ruchem bioder
 3. podbicie łokci i kontratak
 4. chwyt za włosy i skręt głowy, kontratak
 5. obrona „obrotowa”, zrzucenie napastnika i kontratak

L. Obrony przed duszeniem oburącz w postawie leżącej – napastnik klęczy obok

 1. zerwanie chwytu i zdystansowanie, kontratak kopnięciami
 2. obrona zakończona dźwignią

M. Obrona przed „krawatem” w parterze

N. Obrona przed chwytem za ręce przez dwóch napastników

 1. zerwanie uchwytu i kontratak kopnięciami (wariantowo poprzedzony kopnięciem trzeciego napastnika       zbliżającego się z przodu)

O. Wolna walka 2 x 2 min z przerwą 30 sek. – formuła „lekki kontakt”

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

A. Pad

1.    pad prosty w przód (na przedramiona)

B. Rzuty

1.    duże podcięcie zewnętrzne (osotogari)

2.    zagarnięcie biodrem (harai goshi)

3.    rzuty biodrowe(o goshi):

 • z chwytu za głowę
 • z chwytu pod ramieniem

4.    rzut barkowy (ippon seoinage)

C. Różnorodne uderzenia

1.    uderzenia nawróconym przedramieniem

D. Kopnięcia

1.    kopnięcie „siekiera”

2.    podcięcia wewnętrzne niskimi kopnięciami (wykroczną nogą)

3.    *podcięcie niskim kopnięciem obrotowym

4.    *podcięcie niskim kopnięciem obrotowym „hakiem” (*technika nieobowiązkowa)

E. Obrony zewnętrzne przed ciosami prostymi (napastnik ukośnie z przodu)

1.    Z postawy do walki i postawy neutralnej:

 • napastnik z lewej – obrona przed lewym prostym: blok zewnętrzny lewą ręką i równoczesny kontratak drugą ręką
 • napastnik z prawej – obrona przed prawym prostym: blok zewnętrzny prawą ręką i równoczesny kontratak drugą ręką

Uwaga !!! Obie techniki stosuje się przy ataku pod odpowiednim kątem. W obu obronach należy próbować przechwycić atakującą rękę napastnika.

F. Obrony przed kopnięciem bocznym

1.    obrona zewnętrzna z ruchem w tył i uniesieniem N wykrocznej

2.    obrony zewnętrzne z zejściem ukośnie w przód

3.    obrona zewnętrzna „zintegrowana”

4.    obrony wewnętrzne przedramieniem

G. Dodatkowe obrony przed kopnięciami

1.    obrona przed kopnięciem okrężnym: obrona zewnętrzna „zintegrowana” zakończona obaleniem napastnika

2.    obrona przed wysokim kopnięciem okrężnym: obrona przedramieniem zakończona obaleniem napastnika

3.    obrona przed kopnięciem obrotowym:

 • obrona zewnętrzna „zintegrowana”
 • brona wyprzedzająca kopnięciem

H. Dźwignia nadgarstkowa (tzw. Cavaliere)

1.    na wyciągniętej ręce napastnika

2.    gdy napastnik ściąga rękę do tułowia

3.    wykorzystując nacisk kciukami na grzbiet ręki

4.    wykorzystując nacisk przedmiotem lub uderzenie łokciem w grzbiet ręki

I. Sposoby atakowania nożem

1.    ciosy nożem wykonywane w zależności od rodzaju trzymania: z góry, z dołu, pchnięcia i cięcia

J. Obrony przed atakiem nożem

1.    obrony przed ciosem nożem z góry:

 • kopnięcie frontalne w strefę krocza (lub środek tułowia) i kontynuacja w zależności od reakcji       napastnika
 • obrona 360° i kontratak

2.    obrony przed ciosem nożem z dołu:

 • kopnięcie frontalne w podbródek (lub środek tułowia) i kontynuacja w zależności od reakcji napastnika
 • obrona 360° i kontratak
 • obrona 360° z zejściem „na zewnątrz” uzbrojonej ręki i kontratak
 • obrona 360° z zamianą rąk i kontratak

3.    obrony przed pchnięciem nożem:

 • kopnięcie frontalne w tułów lub dół pachowy
 • unik i kopnięcie okrężne
 • kopnięcie boczne
 • obrona wewnętrzna przedramieniem, przechwycenie uzbrojonej ręki i kontratak
 • obrona wewnętrzna „po przekątnej” z zamianą rąk i kontratak

Uwaga! Wersje zakończenia obrony: zdystansowanie i kopnięcie, unieruchomienie uzbrojonej ręki i odebranie noża, obezwładnienie dźwignią nadgarstkową i odebranie noża

K. Obrony przed atakiem pałką

1.    atak pałką z góry:

 • krok w przód z „kravdziobem w środek” i kontratak
 • jeden krok w przód z „kravdziobem na zewnątrz” i kontratak
 • dwa kroki w przód z „kravdziobem na zewnątrz”, wejściem za napastnika i kontratak

2.    atak pałką z boku – uderzeniem „baseballowym”

obrona zewnętrzna blokiem „zintegrowanym” i kontratak

3.    atak pałką z boku – nisko (na strefę kolana)

 • rzut w przód z uniesionym kolanem i blokiem przedramieniem, kontratak

L. Uwalnianie się z chwytu jednorącz za ubranie

1.    gwałtowny kontratak z użyciem rąk i nóg

2.    obrona „obrotowa”

3.    obrona obrotowa zakończona dźwignią łokciową i nadgarstkową

4.    obrona z wykorzystaniem dźwigni na kciuk

5.    przy uchwycie od tyłu – obrona „obrotowa” i kontratak

M. Uwalnianie się z chwytu oburącz za ubranie

1.    krok w tył z uniesieniem ramienia ponad ręce napastnika i kontratak

2.    obrona zakończona dźwignią nadgarstkową i/lub łokciową

N. Wolna walka 2 x 2 min. z przerwą 30 sek. w formule „full contact”

A. Kombinacje dwóch kopnięć

1.    dwa kopnięcia proste w przód

2.    kopnięcie proste w przód i kopnięcie okrężne

3.    kopnięcie zewnętrzne po łuku i kopnięcie frontalne

4.    kopnięcie w tył „zahaczające” i kopnięcie w tył

B. Kopnięcia z wyskoku

1.    kopnięcie kolanem

2.    kopnięcie proste w przód

3.    kopnięcie okrężne

4.    kopnięcie boczne

5.    odwrotne kopnięcie okrężne

6.    kopnięcie zewnętrzne po łuku

C. Różne formy atakowania

1.    kopnięcie frontalne z wyskoku i (przed „lądowaniem”) chwyt napastnika i atak drugą ręką

2.    Kopnięcie frontalne i kopnięcie po łuku wewnętrzne – tą samą nogą

3.    Kopnięcie okrężne i kopnięcie po łuku wewnętrzne – tą samą nogą

D. Obrony przed atakami nożem

1.    obrony przed atakami nożem napastnika atakującego z różnych kierunków i różnymi sposobami

E. Obrony ćwiczebne z postawy siedzącej i leżącej

F. Obrony przed cięciami nożem

1.    kopnięciem w przód

2.    kopnięciem bocznym

3.    rzut małym przedmiotem w napastnika – przed rozpoczęciem ataku i kontratak

4.    unik w tył przed pierwszym cięciem i zablokowanie drugiego cięcia, kontratak i zablokowanie uzbrojonego ramienia zakończone rozbrojeniem – 4 wersje:

 • blok przedramionami a następnie kontratak „dalszą” ręką i zblokowanie „bliższą”
 • blok przedramionami a następnie kontratak najpierw „bliższą” ręką
 • równoczesny blok „bliższą” ręką i kontratak „dalszą”
 • równoczesny blok „dalszą” ręką i kontratak „bliższą”

5.    W bliskim dystansie obrona 360˚ przy pierwszym cięciu

G. Obrony przed pchnięciem pałką (również do zastosowania przy ataku lufą broni długiej i bagnetem)

1.    blok wewnętrzny z ruchem „na zewnątrz” napastnika, do chwyt broni jednorącz i kontratak

2.    blok wewnętrzny z ruchem „w środek”, do chwyt broni oburącz i kontratak

3.    blok wewnętrzny z ruchem „na zewnątrz” napastnika, kontratak ciosem przedramieniem i założenie duszenia

4.    przed atakiem z góry: zablokowanie przedramienia napastnika w początkowej fazie ataku i kontratak

H. Obrony przed szantażem pistoletem

1.    z przodu – w różnym dystansie i z bronią przyłożoną na różnej wysokości

2.    z tyłu – broń przyłożona do ciała na różnej wysokości

3.    z boku – broń przyłożona do ciała przed i za łokciem

I. Uwalnianie się z różnych rodzajów obchwytów – obrony rzutem

1.    duszenie przedramieniem z tyłu z pchaniem – rzut w przód

2.    obchwyt z tyłu z ramionami, napastnik pcha – rzut w przód

3.    j.w. z ramionami wolnymi – rzut w przód

4.    obchwyt z przodu z ramionami wolnymi, z pchaniem – obrót z ciosem przedramieniem i rzutem w przód

5.    atak „krawatem” z ciągnięciem w dół – rzut z oparciem kolana między nogami napastnika i objęciem jego   tułowia

6.    atak „krawatem” z dźwignią na kręgosłup w tył – rzut w tył

7.    atak próbą założenia dźwigni łokciowo-barkowej – zejście na podłoże i atak na nogi napastnika

8.    obrony przed założeniem podwójnego Nelsona:

 • dźwignią na palce
 • rzutem w przód
 • rzutem w tył

J. Obrony w postawie leżącej przed napastnikiem w postawie stojącej

K. Postępowanie w sytuacji zranienia lub zachwiania równowagi wskutek ataku

1.    zejście do postawy do walki w leżeniu i kontrataki nogami

L. Obrony przed atakami pałką z różnych kierunków i różnymi formami ataku

K. Obrony przed różnymi atakami nieuzbrojonego napastnika

M. Walka w formule „full contact” – 2 x 2 min. z przerwą 30 sek.

UV 1 – Moduł 1: Ataki bez sygnalizowania
Ćwiczenie z postawy neutralnej z partnerem: cios prosty wykonuje się trzema różnymi powierzchniami – wyprostowanymi palcami, nasadą dłoni i pięścią – oraz kopnięcie proste nogą bliższą do napastnika. Wszystkie techniki wykonywane są w przód, ukośnie i w bok.

 1. cios prosty
 2. kopnięcie proste
 3. kombinacja: kopnięcie-cios (cios ręką od strony kopiącej nogi)
 4. kombinacja: cios-kopnięcie (kopnięcie nogą od strony uderzającej ręki)

UV 2 – Moduł 2: Skodyfikowana walka z cieniem 3 minuty
Poruszanie się we wszystkich kierunkach z kombinacjami ciosów, kopnięć i uników. W czasie kombinacji ciosów należy stosować płynnie i na przemian 3 różne powierzchnie uderzające dłoni: wyprostowane palce, nasadę i pięść.

Układ technik obowiązkowych:

 1. lewy prosty z ruchem w przód
 2. lewy prosty z ruchem w tył
 3. lewy prosty z ruchem w prawo
 4. lewy prosty z ruchem w lewo

Kopnięcia nogą wykroczną po do kroku:

 1. proste
 2. okrężne
 3. boczne
 4. okrężne odwrotne
 5. proste w tył

Kopnięcia nogą wykroczną z poślizgiem na nodze podporowej:

 1. proste
 2. okrężne
 3. boczne
 4. okrężne odwrotne

Układ obowiązkowy należy wykonać minimum 1 raz ściśle przestrzegając kolejności wykonania jego elementów. Dodatkowo należy wykonać minimum 20 kopnięć w kombinacjach z ciosami zadawanymi różnymi powierzchniami dłoni. Poza tymi elementami technicznie walka z cieniem jest improwizowana.

UV 3 – Moduł 3: Obrony przed kopnięciami i ciosami
Z postawy do walki wykonuje się obrony i kontynuuje kombinacjami zawierającymi minimum 2 ciosy – całość zakończona sprowadzeniem napastnika do pozycji przygotowującej do obalenia i równocześnie bezpiecznej.

 1. Obrony przed sekwencją znanych ataków:
 2. przed lewym/prawym ciosem prostym w twarz uderzanym różną powierzchnią ręki
 3. przed lewym/prawym ciosem prostym w tułów
 4. przed lewym/prawym kopnięciem prostym w tułów
 5. przed lewym/prawym kopnięciem okrężnym na poziom średni
 6. przed lewym/prawym kopnięciem bocznym na poziom średni
 7. Obrony przed wszystkimi niskimi kopnięciami.
 8. Obrony przed ciosami i kopnięciami z elementem zaskoczenia (5 powtórzeń).

Wykonując powyższe obrony należy przestrzegać następujących zasad:

 • zabroniony jest ruch w tył w czasie ataku partnera
 • należy łączyć obronę z równoczesnym kontratakiem
 • należy kontynuować kontratak nawet w przypadku otrzymania trafienia
 • w czasie obrony i pierwszego kontrataku należy unikać zbędnych i nielogicznych ruchów

UV 4 – Moduł 4: Obrony przed obchwytami

Uwalnianie się z wszystkich duszeń i obchwytów – z przodu, z tyłu i z boku, z elementem zaskoczeni

Kontynuowane kontrataki muszą zawierać minimum 2 ciosy.

UV 5 – Moduł 5: Obrony przed atakami nożem i pałką

 1. Podstawowe obrony przed atakami nożem i pałką – ataki wykonywane prawą i lewa ręką:
 2. pałką: uderzenie pionowe z góry / uderzenie poziome – na 3 wysokości
 3. nożem: cios z góry / cios od dołu / pchnięcie – w różnym dystansie i na różną wysokość
 4. Obrona bez broni przed seria ataków dwóch napastników – jeden uzbrojony w pałkę, drugi w nóż (1 minuta)

UV 6 – Moduł 6: Obrony przed zagrożeniem pistoletem

Obrony przed szantażami pistoletem – broń trzymana w prawej i lewej ręce

 1. z przodu – broń na wysokości twarzy i tułowia
 2. z tyłu – broń przyłożona do głowy, na wysokości ramion, na wysokości pasa

UV 7 – Moduł 7: Walka

Walka bez broni 2 x 2 minuty z 30 sekundowa przerwą.

Dozwolone są wszystkie techniki ale dla bezpieczeństwa walczący muszą bezwzględnie przestrzegać

następujących zasad:

 • w przypadku czystego i mocnego trafienia przeciwnika, kontynuowany po nim atak musi być lekki lub całkowicie przerwany
 • dozwolone są tylko pozorowane ciosy głową
 • zabronione są ataki w punkty witalne (np. gardło, kręgosłup) i wrażliwe części ciała (np. stawy) – w te miejsca dopuszcza się tylko pozorowane ataki
 • w przypadku otrzymania czystego trafienia w strefę krocza, walczący musi zaznaczyć przewagę przeciwnika oddając inicjatywę przez przerwanie ataków i wycofanie się na jeden lub dwa kroki
 • walka nie jest oceniana w kategorii „wygrany – przegrany” – oceniana jest ogólna postawa walczących
 • walczący nie mogą unikać walki dając dowód swojej odwagi, determinacji oraz opanowania, równocześnie prezentując swój poziom techniczny i okazując szacunek przeciwnikowi.

UV 1 – Moduł 1: Ataki bez sygnalizowania

Ćwiczenie z postawy neutralnej z partnerem: ciosy proste wykonuje się trzema różnymi powierzchniami – wyprostowanymi palcami, nasadą dłoni i pięścią. Wszystkie techniki wykonywane są w przód, ukośnie i w bok.

 1. kombinacja: dwa ciosy proste i dwa ciosy łokciem
 2. kombinacja: kopnięcie proste i dwa ciosy proste zakończona dwoma ciosami łokciem. Np.: lewe

kopnięcie, lewy prosty wyprostowanymi palcami, prawy prosty nasadą ręki, lewy cios łokciem, prawy cios łokciem

 1. kombinacja: dwa ciosy proste i dwa ciosy sierpowe zakończona kopnięciem prostym. Np.: prawy prosty

wyprostowanymi palcami, lewy prosty nasadą ręki, prawy sierpowy, lewy sierpowy, lewe kopnięcie proste

UV 2 – Moduł 2: Skodyfikowana walka z cieniem 3 minuty

Poruszanie się we wszystkich kierunkach z kombinacjami ciosów, kopnięć i uników. W czasie kombinacji ciosów

należy stosować płynnie i na przemian 3 różne powierzchnie uderzające dłoni: wyprostowane palce, nasadę i

pięść.

Układ technik obowiązkowych:

 1. lewy prosty z ruchem w przód
 2. lewy prosty z ruchem w tył
 3. lewy prosty z ruchem w prawo
 4. lewy prosty z ruchem w lewo

Kopnięcia nogą wykroczną po do kroku:

 1. proste
 2. okrężne
 3. boczne – z zatrzymaniem i utrzymaniem nogi w powietrzu
 4. okrężne odwrotne
 5. proste w tył
 6. minimum 10 kopnięć nogą wykroczną bez stawiania jej na podłożu między kopnięciami

Kopnięcia z wyskoku:

 1. proste i po obrocie wewnętrzne prostą nogą-oba kopnięcia wykonywane prawą nogą dla praworęcznych
 2. ale rozpoczęcie prawym kopnięciem okrężnym
 3. – oba kopnięcia okrężne
 4. kopnięcie obrotowe prostą prawą nogą – krawędzią stopy
 5. odwrotne kopnięcie obrotowe – piętą

Kopnięcia nogą wykroczną z poślizgiem na nodze podporowej: 

 1. proste
 2. okrężne
 3. boczne – z zatrzymaniem nogi w powietrzu
 4. okrężne odwrotne

Układ obowiązkowy należy wykonać minimum 1 raz ściśle przestrzegając kolejności wykonania jego elementów.

Dodatkowo należy wykonać minimum 20 kopnięć w kombinacjach z ciosami zadawanymi różnymi

powierzchniami dłoni. Poza tymi elementami technicznie walka z cieniem jest improwizowana.

UV 3 – Moduł 3: Obrony przed kopnięciami i ciosami

Z postawy do walki wykonuje się obrony i kontynuuje kombinacjami zawierającymi minimum 2 ciosy – całość

zakończona obaleniem napastnika z minimalnym użyciem siły w technikach.

 1. Obrony przed sekwencją znanych ataków: 
 2. przed lewym/prawym ciosem prostym w twarz uderzanym różną powierzchnią ręki
 3. przed lewym/prawym ciosem prostym w tułów
 4. przed lewym/prawym kopnięciem prostym w tułów
 5. przed lewym/prawym kopnięciem okrężnym na poziom średni
 6. przed lewym/prawym kopnięciem bocznym na poziom średni
 7. Obrony przed wszystkimi niskimi kopnięciami.
 8. Obrony przed ciosami i kopnięciami z elementem zaskoczenia (5 powtórzeń).

Wykonując powyższe obrony należy przestrzegać następujących zasad:

 • zabroniony jest ruch w tył w czasie ataku partnera
 • należy łączyć obronę z równoczesnym kontratakiem
 • należy kontynuować kontratak nawet w przypadku otrzymania trafienia
 • w czasie obrony i pierwszego kontrataku należy unikać zbędnych i nielogicznych ruchów

UV 4 – Moduł 4: Obrony przed obchwytami

Uwalnianie się z wszystkich duszeń i obchwytów – z przodu, z tyłu i z boku, z elementem zaskoczenia

Kontynuowane kontrataki muszą zawierać minimum 2 ciosy i każdorazowo kończyć się obaleniem napastnika.

UV 5 – Moduł 5: Obrony przed atakami nożem i pałką

 1. Podstawowe obrony przed atakami nożem i pałką – ataki wykonywane prawą i lewą ręką:
 1. pałką: uderzenie pionowe z góry / uderzenie poziome – na 3 wysokośc
 2. nożem: cios z góry / cios od dołu / pchnięcie – w różnym dystansie i na różną wysokość
 3. Obrona bez broni przed seria ataków dwóch napastników – jeden uzbrojony w pałkę, drugi w nóż (1 min. 30 sek.)
 4. Ataki z różnych kierunków: obrony i kontrataki przed wszystkimi atakami nożem i pałką zakończone rozbrojeniem napastnika.
 5. Atak nożem poprzedzony uchwytem lub ciosem:
 6. napastnik chwyta jedną ręką i atakuje nożem drugą
 7. napastnik uderza lub kopie i atakuje nożem
 8. Obrona przed szantażami nożem – wszystkie szantaże – wykonywane w miejscu i w ruchu
 9. Wykorzystanie noża i pałki w samoobronie i walce wręcz – przeciwko nożowi i pałce

UV 6 – Moduł 6: Obrony przed zagrożeniem pistoletem

 1. Obrony przed szantażami pistoletem – broń trzymana w prawej i lewej ręce. Wszystkie szantaże – wykonywane w miejscu i w ruchu:
 2. z przodu – broń na wysokości twarzy i tułowia
 3. z tyłu – broń przyłożona do głowy, na wysokości ramion, na wysokości pasa
 4. z boku – broń przyłożona do głowy – skroni, ucha i do tułowia – za i przed ramieniem
 5. Obrona osoby trzeciej – rozbrojenie i obezwładnienie napastnika uzbrojonego w pistolet lub granat

UV 7 – Moduł 7: Walka

Walka bez broni 2 x 2 minuty z 30 sekundowa przerwą.

Dozwolone są wszystkie techniki ale dla bezpieczeństwa walczący muszą bezwzględnie przestrzegać następujących zasad:

 • w przypadku czystego i mocnego trafienia przeciwnika, kontynuowany po nim atak musi być lekki lub całkowicie przerwany
 • dozwolone są tylko pozorowane ciosy głową
 • zabronione są ataki w punkty witalne (np. gardło, kręgosłup) i wrażliwe części ciała (np. stawy) – w te miejsca dopuszcza się tylko pozorowane ataki
 • w przypadku otrzymania czystego trafienia w strefę krocza, walczący musi zaznaczyć przewagę przeciwnika oddając inicjatywę przez przerwanie ataków i wycofanie się na jeden lub dwa kroki
 • walka nie jest oceniana w kategorii „wygrany – przegrany” – oceniana jest ogólna postawa walczących
 • walczący nie mogą unikać walki dając dowód swojej odwagi, determinacji oraz opanowania, równocześnie prezentując swój poziom techniczny i okazując szacunek przeciwnikowi

Maksimum 5 minut przerwy i walka z dwoma przeciwnikami w formule „light contact”.