Opłaty

1.    Opłata jest zryczałtowana i stała w każdym z miesięcy określonego roku szkolnym.
2.    Opłata obejmuje ( grupa zaawansowana ) 3 treningi w tygodniu, minimum 12 w miesiącu. 
3.    Opłata obejmuje ( grupa początkująca i grupa dzieci-młodzież) 2 treningi w tygodniu, minimum 8 w miesiącu.
4.    Opłatę należy wnosić najpóźniej na drugim treningu w danym miesiącu.
5.   W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zajęć (staże, święta, dni wolne od pracy), minimum jeden tydzień przed odwołanymi zajęciami instruktor poinformuje ćwiczących o tym fakcie.
6.    W miarę możliwość treningi będą odrabiane w późniejszym terminie.   
7.    W przypadku dłuższej nieobecności ćwiczącego na treningach, uczestnik może zmniejszyć kwotę opłaty, za miesiąc, w którym ta nieobecność wystąpiła. Niezbędne jest uzasadnienie nieobecności.

 

Dla nowych osób w sekcji pierwszy trening GRATIS !!!

1.    Dorośli 130 zł/mc
2.    Studenci 110 zł/mc ( ważna legitymacja studencka i uczniowska gr. dzieci )

3.    Składka członkowska 100 zł/rok.
Składka jest jednorazowa na Konto bankowe SKMP  69 1020 4027 0000 1802 0389 9069
Stowarzyszenie Krav Maga Polska ul. Nagietkowa 1, 60-175 Poznań, 
z dopiskiem "Składki członkowskie i darowizny, (imię i nazwisko ) sekcja Oborniki Wlkp"   

Pakiety promocyjne

1)   Rodzinny - 190 zł  ( oferta cenowa przeznaczona dla dwóch osób z rodziny )
2)   Kobiety - 90 zł.  Oferta ważna do odwołania.
3)   Jednorazowa opłata za 1 trening dorośli - 30 zł ( po uzgodnieniu z instruktorem ).
4)   Jednorazowa opłata za 1 trening dzieci  - 20 zł ( po uzgodnieniu z instruktorem ).
5)   Jednorazowy 20% rabaty od składki za zaproszenie osoby, która zapisze się i opłaci składkę miesięczną.
6)   Promocje się nie łączą. Można korzystać tylko z jednej formy promocji.
7)   Pytania na nieporuszone zagadnienia proszę kierować bezpośrednio do instruktora.

 

 Mariusz Zarzycki